Debora | Do Boga po śladach Piękna

Debora dzisiaj zaprasza mnie do weryfikacji mojej tożsamości, powołania, mojego miejsca, które wyznaczył mi Bóg na tym świecie. Na pierwszy plan wysuwa się jej niezwykłe powołanie. Otóż zostaje ona namaszczona przez Boga na sędzię w Izraelu. Jest jedyną kobietą z dwunastu sędziów, o których dowiadujemy się z Księgi Sędziów. Żyje w czasach, w których miejsce [...]

Reklamy

Zuzanna, córka Chilkiasza | Do Boga po śladach Piękna

Zuzanna, córka Chilikiasza. Żona Joakima. Kobieta nazwana w Księdze Daniela piękną i bogojną. Kobieta, która nade wszystko ceniła sobie wierność i uczciwość. Najtrudniejsza, a zarazem najpiękniejsza chwila w życiu Zuzanny ma miejsce w ogrodzie, co przypomina mi historię Ewy i grzechu pierworodnego. To w ogrodzie, Ewa dokonała wyboru pomiędzy słuchaniem Boga, a słuchaniem szatana, i [...]

Lidia | Do Boga po śladach Piękna

Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest [rzymską] kolonią. w tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie – jak sądziliśmy – było miejsce modlitwy. i usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się [...]

Rebeka | Do Boga po śladach Piękna

Szła wieczorem po wodę, wraz z innymi dziewczętami z Aram-Naharaim. Szły roześmiane, piękne, pełne wdzięku i powabu chichocząc i opowiadając sobie różne nowinki. Wśród nich kroczyła Rebeka, córka Betuela, piękna, roztropna  i pełna uroku. Szła lekkim krokiem w stronę starej studni położonej tuż za murami miasta. Było to miejsce spotkań kobiet z lokalnej społeczności, które [...]

Estera | Do Boga po śladach Piękna

Kiedy słyszysz imię Estera, jakie masz pierwsze skojarzenia z tą kobietą? Mi nasuwają się na myśl dwa przymiotniki: piękna i odważna. Od razu pomyślałam sobie: „Takiej to dobrze! Skoro została obdarowana nieprzeciętną urodą oraz wielką odwagą, to nic dziwnego, że odegrała kluczową rolę w historii Izraelitów i jej imię jest wspominane po dziś dzień! Ach, takiej [...]