Kobieta zanurzona w Bogu

Kobieta zanurzona w Bogu pokłada ufność w Tym, który uzdrowił jej przeszłość, dba o jej teraźniejszość i czuwa nad jej przyszłością… Kobieta zanurzona w Bogu czerpie poczucie bezpieczeństwa z faktu bycia Jego córką. Wiara jest dla niej relacją z Tym, Który dał jej życie... Kobieta zanurzona w Bogu problemy i trudności postrzega jako szansę na [...]

Reklamy

Czekam aż przyjdziesz znów…

Końcówka Credo: Wierzę w Ducha Świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen! Dzisiaj po raz kolejny przypomniałeś mi, Panie, o kwintesencji tych słów. Bez Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem. Duch Święty - tchnienie miłości między Ojcem i Synem w Trójcy. Oczywiście, że wierzę w [...]

Litania za wstawiennictwem świętych i błogosławionych kobiet

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami! Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami! Św. Maryjo módl się za nami, abyśmy potrafiły powiedzieć Bogu “tak” i [...]

Będziesz miłować…

Będziesz miłować, będziesz przejmować się tym, co mówi Wszechmogący. Będziesz cieszyć się, gdy z Jego pomocą uczynisz prawdziwe dobro, oddasz Mu cześć i chwałę przez życie zgodne z Przykazaniami, przez ufną i wytrwałą modlitwę. Będziesz kochać i ufać w każdym czasie, niezależnie od okoliczności. On jest Bogiem wiernym, dochowującym danych obietnic. Cała przestrzeń człowieczego serca [...]