Zobaczyć Światło Zmartwychwstania

Zobaczyć Światło Zmartwychwstania. Do tego zaprasza nas dziś Słowo Boże. Po to przychodzi do nas Jezus... Widzę siebie na miejscu Marii Magdaleny wpatrującej się w pusty grób. Płaczącej nad swoją stratą. Tak bardzo skupionej na swoim bólu, że nie rozpoznającej Jezusa. W Ewangelii św. Jana napisane jest, że Maria Magdalena nie wiedziała, że to Jezus (J [...]

Reklamy

Alleluja, Jezus żyje!

Jak wielka była miłość Marii Magdaleny. Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, pobiegła do Grobu. Jej serce było niespokojne, chciała być blisko Jezusa, ale okazało się, że Go nie ma. Jan jest najszczęśliwszym z Apostołów, bo w poranek wielkanocny wszedłszy do Grobu (który później stał się świątynią Zmartwychwstania), ujrzał leżące płótna, złożoną chustę i uwierzył. [...]

Ciemność i Cisza

Bardzo poruszają mnie słowa Ewangelisty Mateusza opisujące moment śmierci Jezusa: Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. (...) A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. (Mt 27, 45. 51) Mieszkałam przez parę lat w regionie Europy, gdzie trzęsienia ziemi zdarzają się [...]

Maryja | Do Boga po śladach Piękna

Otrzymujemy wezwanie do trwania przed krzyżem Pana wraz z Maryją i innymi świętymi niewiastami. A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena (J 19,25). Jest to trwanie w milczeniu, trwanie, podczas którego uczymy się akceptować Bożą Wolę. Ten Boży plan może być dla nas po ludzku niezrozumiały, [...]

Maria Kleofasowa | Do Boga po śladach Piękna

Maria Kleofasowa. Kolejna postać z kart Biblii, o której za wiele nie wiemy. Wiemy, że była żoną Kleofasa. I że należała do rodziny Maryi. Niektóre źródła podają, że być może była siostrą św. Józefa. Jej synami byli: Jakub, Józef i Juda Tadeusz, których Ewangelie nazywają „braćmi”, czyli krewnymi Jezusa. Wiemy też, że Maria Kleofasowa wiernie [...]

Maria Magdalena | Do Boga po śladach Piękna

Maria Magdalena. Kobieta bardzo zagubiona, poraniona ze wszystkich stron. Nosiła w sobie siedem złych duchów, a przecież siedem symbolizuje pełnię! Można z tego wywnioskować, że nie było takiego miejsca w jej życiu, w którym czuła się szczęśliwa, wolna... Aż do chwili spotkania Chrystusa. Do chwili, w której ją uwolnił i rozjaśnił jej ciemności promieniami swojego [...]

Rut Moabitka | Do Boga po śladach Piękna

Kiedy pierwszy raz przeczytałam Księgę Rut, wydawało mi się, że to taka sympatyczna księga, opisująca prostotę życia i pobożnych ludzi. Takie trochę biblijne “Nad Niemnem”, gdzie ciężko pracujący na polu ludzie pozdrawiają się chwaląc Boga, a w centrum tej sielanki znajduje się młoda, delikatna i wrażliwa kobieta, której historia chwyta za serce. Ale historia Rut [...]