Maryja | Do Boga po śladach Piękna

Otrzymujemy wezwanie do trwania przed krzyżem Pana wraz z Maryją i innymi świętymi niewiastami. A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena (J 19,25). Jest to trwanie w milczeniu, trwanie, podczas którego uczymy się akceptować Bożą Wolę. Ten Boży plan może być dla nas po ludzku niezrozumiały, [...]

Reklamy

Maria Kleofasowa | Do Boga po śladach Piękna

Maria Kleofasowa. Kolejna postać z kart Biblii, o której za wiele nie wiemy. Wiemy, że była żoną Kleofasa. I że należała do rodziny Maryi. Niektóre źródła podają, że być może była siostrą św. Józefa. Jej synami byli: Jakub, Józef i Juda Tadeusz, których Ewangelie nazywają „braćmi”, czyli krewnymi Jezusa. Wiemy też, że Maria Kleofasowa wiernie [...]

Maria Magdalena | Do Boga po śladach Piękna

Maria Magdalena. Kobieta bardzo zagubiona, poraniona ze wszystkich stron. Nosiła w sobie siedem złych duchów, a przecież siedem symbolizuje pełnię! Można z tego wywnioskować, że nie było takiego miejsca w jej życiu, w którym czuła się szczęśliwa, wolna... Aż do chwili spotkania Chrystusa. Do chwili, w której ją uwolnił i rozjaśnił jej ciemności promieniami swojego [...]

Rut Moabitka | Do Boga po śladach Piękna

Kiedy pierwszy raz przeczytałam Księgę Rut, wydawało mi się, że to taka sympatyczna księga, opisująca prostotę życia i pobożnych ludzi. Takie trochę biblijne “Nad Niemnem”, gdzie ciężko pracujący na polu ludzie pozdrawiają się chwaląc Boga, a w centrum tej sielanki znajduje się młoda, delikatna i wrażliwa kobieta, której historia chwyta za serce. Ale historia Rut [...]

Córka Jaira | Do Boga po śladach Piękna

Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» 37 I nie pozwolił nikomu iść ze sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc [...]

Tamar, synowa Judy | Do Boga po śladach Piękna

Siedziała nieruchomo na ogromnym głazie niedaleko wejściowej bramy do Enaim, od strony drogi do Timny. Smukła i zgrabna niczym palma, szczelnie owinięta w barwną zasłonę, którą nosiły nierządnice. Czekała na kogoś, nieruchoma i cierpliwa, od czasu do czasu podnosząc dłoń do oczu by ochronić je przed słońcem. Zbliżało się święto strzyżenia owiec, dlatego ruch na [...]