Córka Jaira | Do Boga po śladach Piękna

Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» 37 I nie pozwolił nikomu iść ze sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc [...]

Reklamy

Tamar, synowa Judy | Do Boga po śladach Piękna

Siedziała nieruchomo na ogromnym głazie niedaleko wejściowej bramy do Enaim, od strony drogi do Timny. Smukła i zgrabna niczym palma, szczelnie owinięta w barwną zasłonę, którą nosiły nierządnice. Czekała na kogoś, nieruchoma i cierpliwa, od czasu do czasu podnosząc dłoń do oczu by ochronić je przed słońcem. Zbliżało się święto strzyżenia owiec, dlatego ruch na [...]

Kobieta kananejska | Do Boga po śladach Piękna

Po raz kolejny czytam scenę z Ewangelii, kiedy to Jezus spotyka kobietę kananejską (Mt 15, 21-28, por. także Mk 7, 24-30). Wypowiedziane tam słowa znam prawie na pamięć. To zaledwie kilka zdań zapisanych przez Świętego Mateusza, a kryje się w nich głębia treści. Wciąż na nowo zadaję sobie pytanie: „Czego mogę się dziś nauczyć od [...]

Sara, żona Tobiasza | Do Boga po śladach Piękna

Sara z Księgi Tobiasza jest dla mnie szczególną postacią biblijną, bo to właśnie ta księga towarzyszyła mi w pierwszych tygodniach po moim nawróceniu. Pamiętam bardzo dobrze ten czas, mieszkałam wtedy w obcym kraju, często czułam się samotna, nie byłam z nikim związana, ale miałam za sobą parę nieudanych związków. Chociaż nie byłam siedmiokrotną wdową, doskonale rozumiałam [...]

Judyta | Do Boga po śladach Piękna

„Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły” (Prz. 31,10) – te słowa przychodzą mi na myśl, gdy myślę o Judycie, bohaterce dzisiejszych rozważań wielkopostnych. Jest ona nie tylko symbolem wielkiej odwagi ale także wierności Bogu – wierności, która nawet w ekstremalnie trudnych warunkach, po ludzku nie do zniesienia, nie traci nadziei i czerpie  z [...]

Debora | Do Boga po śladach Piękna

Debora dzisiaj zaprasza mnie do weryfikacji mojej tożsamości, powołania, mojego miejsca, które wyznaczył mi Bóg na tym świecie. Na pierwszy plan wysuwa się jej niezwykłe powołanie. Otóż zostaje ona namaszczona przez Boga na sędzię w Izraelu. Jest jedyną kobietą z dwunastu sędziów, o których dowiadujemy się z Księgi Sędziów. Żyje w czasach, w których miejsce [...]