Naucz mnie kochać…

Jezu, naucz mnie kochać - Miłością dobrą jak chleb, Którym można się podzielić - Miłością piękną jak spojrzenie Matki, Delikatną i pełną ciepła - Miłością czystą jak anielskie skrzydła, Które wznoszą ku Niebu - Miłością ciepłą jak płomień ogniska, Które jednoczy - Miłością świeżą jak majowy poranek, Który pobudza do działania - Miłością orzeźwiającą jak [...]

Reklamy

Aby wydało owoc drzewo spisane na straty…

Boże Który podtrzymujesz świat na Swych ramionach Który oświetlasz Światłem niebo i ziemię Który wypełniasz ciszę dźwiękami Swojej obecności zatrzymaj się w moim domu przyjrzyj się moim troskom wysłuchaj mojego płaczu i otrzyj moje łzy Wierzę, że Twoja łaska uratuje mnie w czasie sztormu ocali przed potopem uzdrowi po ukąszeniu węża zwróci czucie w sparaliżowanym [...]

Wdzięczne serce

A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu! Tb 12, 20 Słowo Boże z Księgi Tobiasza zwraca dziś kolejny raz naszą uwagę na potrzebę nieustannego uwielbienia Boga i dziękowania Mu za Jego dobroć. Uwielbienie uczy wdzięczności. Bo nie ma dnia, nie ma sekundy, żeby nie było za co Bogu dziękować. Trzeba wejść w tę [...]

Zabierz mi…

Zabierz mi Myśli które oddalają mnie od Ciebie Nie chcę być taka ale często nie potrafię być inna Zabierz mi Pragnienia które nie są od Ciebie Daj mi siłę by nie gonić za niesionymi przez wiatr płatkami kwiatów Które nie zakwitły dla mnie Zabierz mi Łzy które nie są Twoim darem Które nie oczyszczają ale [...]

Przyjdź do mnie…

Poszłaś do Elżbiety żeby zanieść jej Jezusa swoją wizytą rozradowałaś jej serce a jej radość udzieliła się Tobie Przyjdź do mnie przynieś mi Jezusa niech Twoje nawiedzenie rozraduje moje serce niech Twoje usta wyśpiewają chwałę Boga wobec cudów które On nieustannie czyni w moim życiu Przyjdź do mnie jak łagodne tchnienie wiatru przynieś mi w [...]

Bądź uwielbiony w drodze, którą prowadzisz mnie do Swego Krzyża…

Jezu, bądź uwielbiony w rozpoczętym czasie Wielkiego Postu, we wszystkich łaskach, które ześlesz w tym czasie, we wszystkich łaskach, które podarowałeś dziś Swojemu Kościołowi! Bądź uwielbiony w dzisijeszym spotkaniu z Tobą w Twoim Słowie i w Eucharystii! Bądź uwielbiony w każdym najmniejszym akcie pokuty uczynionym z czystą intencją dla Ciebie, bądź uwielbiony w natchnieniach Twego [...]

Jezu, bądź uwielbiony…

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce (J 10, 11) - Jezu, bądź uwielbiony w Twej Miłości, która nie zna granic! Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju... (Iz 54, 10) - Bądź uwielbiony w Twej [...]

Pragnę Cię uwielbiać Panie!…

Pragnę Cię uwielbiać Panie, we wszystkim, w całym moim życiu. W każdym najdrobniejszym szczególe. W ciszy poranka, zapachu kawy wypełniającym dom, mruczeniu kota, w ciepłym uścisku dłoni, w powiewie wiatru targającemu włosy, w uśmiechu drugiego człowieka... Cała jestem Twoja i cała z Ciebie. Wszystko, co mam i czym jestem, zawdzięczam Tobie - Ty stworzyłeś mnie [...]

Bądź uwielbiony, Boże, w moim życiu

Jezu, uwielbiam Cię w dniach pochmurnych i deszczowych, przy akompaniamencie kropel deszczu uderzających o parapet. Uwielbiam Cię w melodii żywiołów, które stworzyłeś, w powiewie wiatru który zwykle wzbudza we mnie niepokój, a dziś radosne ożywienie - bo oto minęła już zima... (Pnp 2,11), niedługo znów wszystko się zazieleni i rozkwitnie na Twoją chwałę, przypominając znowu o [...]