Do jej serca… Odwagi, nie bój się, Ja jestem zawsze przy tobie!

Umiłowana! Czemu zwątpiłaś…? To pytanie, skierowane niegdyś do Piotra (Mt 14, 21), dziś kieruję do ciebie. Wiem, że boisz się burz przetaczających się przez twoją codzienność, to zupełnie ludzkie i zrozumiałe, ale dlaczego boisz się ich bardziej, niż Mi ufasz? Czy nie pokazałem ci, że mogę uciszyć każdą burzę (Łk 8, 25)? Trudne doświadczenia i [...]

Reklamy

Do jej serca… Ukochałem cię odwieczną miłością!

Umiłowana! Łaski, którymi cię obdarzam, są widzialnym znakiem Miłości, którą cię ukochałem. To właśnie ta Miłość sprawia, że nigdy cię nie odrzucę! Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana (Jr 31, 3b). Wiem, że czujesz się czasami, jak potłuczone lustro - jakbyś pod wpływem ciosu, wymierzonego [...]

Do jej serca… ciebie posyłam do innych!

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Mt 10, 7-8 Umiłowana! Jako Moja córko, jesteś darem dla tego świata. Często nie zastanawiasz sie nad tym, że to przez ciebie idę do ludzi, którzy inaczej nigdy by Mnie nie spotkali. Twoje życie [...]

Do jej serca… Szukaj siły we Mnie!

Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania abyście mogli przetrwać. 1 Kor 10, 13  Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość.  Jk 1, 3 Umiłowana! Umocnię [...]

Do jej serca… źródło pokoju

A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy! Kol 3, 15 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój... Mt 5, 9 Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. (...) Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje [...]

Do jej serca… Podążaj za dobrem!

Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! (...) W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! (...) W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali! Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! (...) Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze [...]

Do jej serca… Lśnij, bo przyszło twe Światło!

Pragnę, abyś dostrzegła światło, którym promieniejesz! Gdy twoja wiara w siebie budowana jest na fundamencie zaufania do Mnie, blask twego wnętrza przebija się na zewnątrz. Potrzebuję tego blasku, aby rozjaśniać ciemności osób, które stawiam na twej drodze. Ludzie, zwłaszcza ci, którzy sami nie mają ze Mną osobowej relacji, postrzegają mnie przez pryzmat twojego życia. Gdy czynisz [...]

Do jej serca… Walka

Zaczynacie dzisiaj walkę przeciw wrogom waszym, niech trwoga przed nimi was nie ogarnia! Niech serce wam nie drży! Nie bójcie się, nie lękajcie się! Gdyż z wami wyrusza Pan, Bóg wasz, by walczyć przeciw wrogom waszym i dać wam zwycięstwo. Pwt 20, 3-4 Umiłowana! Każdy dzień daje Ci wiele okoliczności, by walczyć. Lecz to od [...]

Do jej serca… Gdy budzisz się rano ze snu…

Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano: ogromna Twa wierność. Lm 3, 22-23 Umiłowana! Gdy budzisz się rano ze snu, niech Twoje serce przepełnia wdzięczność za ten kolejny podarowany ci dzień. Nie obiecuję ci, że wszystkie twoje dni będą idealne, że nie doświadczysz problemów. Niech Twoja wdzięczność rodzi się [...]

Do jej serca… Spójrz dziś na siebie Moimi oczami

Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają, którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami. Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano. Ps 119, 3-4 Moja córko! Pragnę, abyś odrzuciła kłamstwo, które popycha cię do pójścia na kompromis tylko po to, żeby poczuć się akceptowaną przez innych. Pamiętaj, że nic [...]