Dziękuję za momenty, kiedy pozwalasz mi dotknąć Twoich ran…

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po [...]

Reklamy

Jeden cel

Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. (Mdr 1, 12-15. [...]

Wystarczy Ci zaufać!

Rzekł Bóg: "Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?" Mężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem". Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniłaś?" Niewiasta odpowiedziała: "Wąż mnie zwiódł i zjadłam". (Rdz 3, 11-13) Zrzucanie winy na innych. [...]

Pustynia to czas szczególnego uwielbienia! | Świadectwo Kasi

Chcę na pustynię ją wyprowadzić, by mówić do jej serca... (Oz 2,16) Rozmowa serca z sercem. Przyjaciela z przyjacielem. Oblubieńca z oblubienicą. Jak to wszystko się zaczęło?... Moja przygoda z Bogiem zaczęła się od... Chrztu Świętego. Wychowałam się w tradycyjnym katolickim domu. Było chodzenie do kościoła co tydzień, religia, komunia, bierzmowanie, procesje na Boże Ciało, [...]

Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu!

On liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu. Pan nasz jest wielki i zasobny w siły, mądrość Jego jest niewypowiedziana. Pan dźwiga pokornych, a poniża występnych aż do ziemi. Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu, grajcie Bogu naszemu na harfie. (Psalm 147, 4-7) On liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu. Pan nasz jest wielki [...]