Dziękuję Ci za każdy krok mojej drogi z Tobą…

"Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Stań tu na środku!». A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?» Lecz oni [...]

Reklamy

A według Ciebie, kim jestem?

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to [...]

Powołałeś mnie z tęsknoty za mną…

Wymarzyłeś mnie sobie... Tak bardzo ukochałeś mnie od stworzenia świata, że nie mogłeś się mnie doczekać! Dlatego wybrałeś najlepszy czas, by utkać mnie w łonie mej matki, by powołać mnie do istnienia swym tajemniczym tchnieniem... Wybrałeś najlepszy dzień i najlepszy moment, by mnie stworzyć... Powołałeś mnie z tęsknoty za mną... Wybrałeś mnie. Specjalnie mnie. I [...]

Chcę, by jedyne fale jakie mnie zalewają, były falami Twojej łaski…

Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy! A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry [...]

Ach… Oto on! Oto nadchodzi!

Cicho! Ukochany mój! Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach... PnP 2,8 On biegnie do mnie, nie jest nie wiadomo gdzie, nie siedzi gdzieś tam na tronie... On skacze przez pagórki do mnie, pokonuje wszystkie przeszkody... Może jeszcze jest za którąś górą i przez to nie widzę Go do końca ... Ale On [...]

Żyję w Psalmie 23…

Psalm 23 mówi: "Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska [...]