Albowiem dając, otrzymujemy…

Bóg za dobre wynagradza, a za złe każe. Lecz Bóg jest Bogiem Miłosiernym. Bogiem kocha mnie i Ciebie. Jezus Chrystus kocha nas tak bardzo, że poddał się strasznym męczarniom, aby uratować nasze - życie doczesne i życie wieczne. I ratuje je każdego dnia. Ratuje moje życie przede mną samą i przed innymi. Wystarczy Go słuchać, [...]

Reklamy

Córka Jaira | Do Boga po śladach Piękna

Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» 37 I nie pozwolił nikomu iść ze sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc [...]

Lidia | Do Boga po śladach Piękna

Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest [rzymską] kolonią. w tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie – jak sądziliśmy – było miejsce modlitwy. i usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się [...]

Zatwardziałe serce

Ale Pismo zamknęło wszystko pod władzą grzechu, aby dzięki wierze w Jezusa Chrystusa obietnica urzeczywistniła się w tych, którzy wierzą. Ga 3,22 Pamiętam moje rozterki, których teraz bardzo się wstydzę. „Czy można kupić mięso bezdomnemu w piątek”? „Czy pomóc pani, której wysypały się zakupy? Czy też iść do kościoła”? „Czy wynieść odpadki organiczne na kompost [...]

On jest lekarstwem

Już nie pamiętam kiedy przeżywałam Mękę Pańską w ten sposób. Kiedy mowa o pluciu na Jezusa, to ja pluję… Kiedy mowa o biczowaniu Jezusa, to ja biczuję… Kiedy mowa o kpieniu z Jezusa umęczonego, to ja kpię… A potem dzieje się coś niezwykłego, przez zmartwychwstanie Pan podnosi mnie z mojego grzechu. Wybacza wszystko, co Mu [...]