Święta Rodzina

Z szacunkiem, zadumą i może z dozą zazdrości spoglądamy na Jezusa, Maryję i Józefa, myśląc: Święta Rodzina. Istotnie można pozazdrościć Im bliskości Jezusa, Jego spojrzenia, uśmiechu, słów, mądrości, postępowania przepełnionego najprawdziwszą, bezinteresowną, piękną, Bożą miłością. Bóg jest miłością. On, Jednorodzony, najprawdziwszy Syn Boży darzył miłością swą Matkę i Opiekuna. Tymczasem dobrze wiemy, jakie cierpienia i [...]

Reklamy

Królować…

Jezus Chrystus, Król wszechświata, Sługa, który umywał uczniom nogi w Wieczerniku, jest dobrym Pasterzem nieustannie troszczącym się nie tylko o cały lud Boży, ale o każdego z osobna. Szczególną opieką otacza zagubionych, poranionych, spragnionych Jego bliskości. On darzy swoim życiodajnym Słowem, inspirującym do ewangelicznego życia. Wciąż na nowo i bezustannie dzięki łaskom płynącym z chrztu [...]

Będziesz miłować…

Będziesz miłować, będziesz przejmować się tym, co mówi Wszechmogący. Będziesz cieszyć się, gdy z Jego pomocą uczynisz prawdziwe dobro, oddasz Mu cześć i chwałę przez życie zgodne z Przykazaniami, przez ufną i wytrwałą modlitwę. Będziesz kochać i ufać w każdym czasie, niezależnie od okoliczności. On jest Bogiem wiernym, dochowującym danych obietnic. Cała przestrzeń człowieczego serca [...]

Nie ustawajmy w poszukiwaniach Pana i Jego bliskości…

Troskliwy gospodarz wychodził i zatrudniał wciąż nowych pracowników, jakby zależało mu na tym, by bezrobotnych nie było. Wszystkim obiecywał godną zapłatę. Szkoda, że nie potrafili okazać mu wdzięczności za dotrzymanie zawartej umowy. Pan wszechświata pragnie szczęścia człowieka, ciągle wychodzi mu naprzeciw. Zaprasza do winnicy Bożej miłości. Objawia się przez swego umiłowanego Syna, przez piękno i [...]

Drogocenna perła

Królestwo Boże to nie jest sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym (por. Rz 14,17). Królestwo niebieskie to skarb niewypowiedziany, to drogocenna perła. Tymczasem nawet bezcenny naszyjnik z oceanicznych pereł, nie zapewni człowiekowi pokoju serca, nie będzie przepustką do nieba, jeśli zabraknie prawdziwej miłości. Byłoby dobrze [...]