Będziesz miłować…

Będziesz miłować, będziesz przejmować się tym, co mówi Wszechmogący. Będziesz cieszyć się, gdy z Jego pomocą uczynisz prawdziwe dobro, oddasz Mu cześć i chwałę przez życie zgodne z Przykazaniami, przez ufną i wytrwałą modlitwę. Będziesz kochać i ufać w każdym czasie, niezależnie od okoliczności. On jest Bogiem wiernym, dochowującym danych obietnic. Cała przestrzeń człowieczego serca [...]

Reklamy

Nie ustawajmy w poszukiwaniach Pana i Jego bliskości…

Troskliwy gospodarz wychodził i zatrudniał wciąż nowych pracowników, jakby zależało mu na tym, by bezrobotnych nie było. Wszystkim obiecywał godną zapłatę. Szkoda, że nie potrafili okazać mu wdzięczności za dotrzymanie zawartej umowy. Pan wszechświata pragnie szczęścia człowieka, ciągle wychodzi mu naprzeciw. Zaprasza do winnicy Bożej miłości. Objawia się przez swego umiłowanego Syna, przez piękno i [...]

Drogocenna perła

Królestwo Boże to nie jest sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym (por. Rz 14,17). Królestwo niebieskie to skarb niewypowiedziany, to drogocenna perła. Tymczasem nawet bezcenny naszyjnik z oceanicznych pereł, nie zapewni człowiekowi pokoju serca, nie będzie przepustką do nieba, jeśli zabraknie prawdziwej miłości. Byłoby dobrze [...]

Obietnica

To Duch daje życie – ciało nie przydaje się na nic. Słowa, które wam powiedziałem, są właśnie Duchem i życie. J 6,63 Stąd znajomość Ducha wśród najbliższych uczniów Jezusa jeszcze przed Pięćdziesiątnicą. Wielka, troskliwa miłość Chrystusa sprawia, że zapowiada On zesłanie Pocieszyciela, aby był z nami na zawsze, aby dawał nam życie, uzdalniał do podtrzymywania [...]

Emaus

uczniowie Kleofas i Łukasz pełni smutku bólu niespełnionych nadziei przerażenia płynącego z pustego Grobu mimo zapewnień kobiet o spotkaniu z Aniołem opuszczają Jerozolimę może ktoś czekał na nich w Emaus albo dalej może chcieli zająć się czymś innym niż sprawy związane z Rabbim na szczęście szli razem rozmawiali nie potrafiąc zostawić za sobą bolesnych zdarzeń [...]