Nie ustawajmy w poszukiwaniach Pana i Jego bliskości…

Troskliwy gospodarz wychodził i zatrudniał wciąż nowych pracowników, jakby zależało mu na tym, by bezrobotnych nie było. Wszystkim obiecywał godną zapłatę. Szkoda, że nie potrafili okazać mu wdzięczności za dotrzymanie zawartej umowy. Pan wszechświata pragnie szczęścia człowieka, ciągle wychodzi mu naprzeciw. Zaprasza do winnicy Bożej miłości. Objawia się przez swego umiłowanego Syna, przez piękno i [...]

Reklamy

Drogocenna perła

Królestwo Boże to nie jest sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym (por. Rz 14,17). Królestwo niebieskie to skarb niewypowiedziany, to drogocenna perła. Tymczasem nawet bezcenny naszyjnik z oceanicznych pereł, nie zapewni człowiekowi pokoju serca, nie będzie przepustką do nieba, jeśli zabraknie prawdziwej miłości. Byłoby dobrze [...]

Nie bójcie się

Tyle człowiek wie o sobie, a jednocześnie tak często nie rozumie samego siebie (jak zapewnia św. Jan Paweł II – nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa). Tak bardzo dba o urodę, o wygląd zewnętrzny. Niektórzy wiele czasu poświęcają na dobór kosmetyków, pielęgnację i nic, czasem jest gorzej, niż było. Jezus natomiast zaskakuje stopniem wiedzy o [...]

Obietnica

To Duch daje życie – ciało nie przydaje się na nic. Słowa, które wam powiedziałem, są właśnie Duchem i życie. J 6,63 Stąd znajomość Ducha wśród najbliższych uczniów Jezusa jeszcze przed Pięćdziesiątnicą. Wielka, troskliwa miłość Chrystusa sprawia, że zapowiada On zesłanie Pocieszyciela, aby był z nami na zawsze, aby dawał nam życie, uzdalniał do podtrzymywania [...]

Emaus

uczniowie Kleofas i Łukasz pełni smutku bólu niespełnionych nadziei przerażenia płynącego z pustego Grobu mimo zapewnień kobiet o spotkaniu z Aniołem opuszczają Jerozolimę może ktoś czekał na nich w Emaus albo dalej może chcieli zająć się czymś innym niż sprawy związane z Rabbim na szczęście szli razem rozmawiali nie potrafiąc zostawić za sobą bolesnych zdarzeń [...]

Tajemnica Jego Miłosierdzia

Zmartwychwstały Jezus przychodzi do Apostołów wieczorem, w pierwszy dzień tygodnia, pozdrawia ich słowami: Pokój wam! (J 20,19) I obdarowuje ich pokojem, jakiego świat dać nie może. Jest to jeden z pierwszych darów Zmartwychwstałego Pana. Pokój wam! Pokój wam! (por. J 20,19.21) Jeszcze raz w bardzo krótkim czasie, usłyszą: Pokój wam! (zob. J 20,26) Bardzo możliwe, [...]

Idźcie i powiedzcie, że żyję!

Witajcie! Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: Niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą. Mt 28,9-10 Witajcie, szukający Mnie. Witajcie, spragnieni Mojej bliskości. Witajcie, zatroskani o Moje ciało. Witajcie, przyjmujący Mnie za swego Zbawiciela i Pana. Witajcie, pragnący oddać Mi hołd. Nie bójcie się! Nie bójcie się swych strachów i lęków oraz [...]

Dzisiaj

Teraz przypominamy i uobecniamy w liturgii naszego życia najtragiczniejszy dzień w historii ludzkości – człowiek zabił Syna Bożego, Boga Prawdziwego – i najwspanialszy moment w dziejach zbawienia: zawarcie Nowego Przymierza pomiędzy Bogiem i ludzkością pogrążoną w mrokach grzechu. Jezus umierając na krzyżu i przelewając swą Krew przenajdroższą, życiodajną, odkupił nas z grzechu, pokonał szatana, otworzył [...]

W Jego blasku szara codzienność nabiera nowych znaczeń…

Jak bardzo szczęśliwy był człowiek, niewidomy od urodzenia, który przejrzał dzięki Jezusowi. On cieszył się nie tylko z tego, że widzi, on radował się, bo mógł wyznać wiarę w Syna Jednorodzonego, i oddać pokłon Bogu, który stał się Człowiekiem dla zbawienia ludzkości, także dla niego, „aby się na nim objawiły sprawy Boże” (J 9,3). Ciekawe, [...]