W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Tak właśnie zaczęła się nasza życiowa przygoda z chrześcijaństwem. Te właśnie słowa wypowiedziano nad Tobą i nade mną, byśmy się stali dziećmi Bożymi przez dar chrztu świętego. Odtąd często dane nam było słyszeć te słowa przy różnych okazjach, codziennych i odświętnych, aż sami zaczęliśmy wypowiadać: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, przed modlitwą, [...]

Reklamy

Alleluja, Jezus żyje!

Jak wielka była miłość Marii Magdaleny. Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, pobiegła do Grobu. Jej serce było niespokojne, chciała być blisko Jezusa, ale okazało się, że Go nie ma. Jan jest najszczęśliwszym z Apostołów, bo w poranek wielkanocny wszedłszy do Grobu (który później stał się świątynią Zmartwychwstania), ujrzał leżące płótna, złożoną chustę i uwierzył. [...]

Życie

Bóg tak umiłował świat, że nie zawahał się dokonać dzieła Wcielenia swego umiłowanego Syna, choć wiedział, że będzie się to łączyło z wielkim cierpieniem, upokorzeniem. Pewne małżeństwo, z ruchu Agape, nauczyło swoją maleńką córeczkę słów Jezusa zapisanych w Ewangelii według świętego Jana. Gdy dziecko podczas spotkania ewangelizacyjnego, swoim przejętym głosikiem, oznajmiało zebranym i całemu światu: [...]

Nieustannie…

Jezus czterdzieści dni przebywał na pustyni blisko Ojca i Ducha. Pragnął doświadczać wspólnoty oraz bliskości Osób Boskich. Aniołowie Mu służyli. Jednakże szatan nie mógł tego znieść, na różne sposoby kusił Syna Człowieczego. Chrystus odrzuca pokusy złego anioła. Pełen mocy Bożej idzie do Galilei, ogłaszając: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i [...]

Być dobrym

W dzisiejszą niedzielę przypada 65. Światowy Dzień Chorych na Trąd. Warto zatrzymać się przez chwilę przy ludziach chorujących na tę dotkliwą chorobę od przeszło tysiąca lat. Oprócz cierpienia związanego bezpośrednio z chorobą, towarzyszy im odrzucenie przez najbliższych, wykluczenie. Tak było w czasach Pana Jezusa, tak bywa dzisiaj. Jest to straszliwa choroba, gdy jest nie leczona, [...]

Święta Rodzina

Z szacunkiem, zadumą i może z dozą zazdrości spoglądamy na Jezusa, Maryję i Józefa, myśląc: Święta Rodzina. Istotnie można pozazdrościć Im bliskości Jezusa, Jego spojrzenia, uśmiechu, słów, mądrości, postępowania przepełnionego najprawdziwszą, bezinteresowną, piękną, Bożą miłością. Bóg jest miłością. On, Jednorodzony, najprawdziwszy Syn Boży darzył miłością swą Matkę i Opiekuna. Tymczasem dobrze wiemy, jakie cierpienia i [...]

Królować…

Jezus Chrystus, Król wszechświata, Sługa, który umywał uczniom nogi w Wieczerniku, jest dobrym Pasterzem nieustannie troszczącym się nie tylko o cały lud Boży, ale o każdego z osobna. Szczególną opieką otacza zagubionych, poranionych, spragnionych Jego bliskości. On darzy swoim życiodajnym Słowem, inspirującym do ewangelicznego życia. Wciąż na nowo i bezustannie dzięki łaskom płynącym z chrztu [...]