Litania za wstawiennictwem świętych i błogosławionych kobiet

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami! Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami! Św. Maryjo módl się za nami, abyśmy potrafiły powiedzieć Bogu “tak” i [...]

Reklamy

To był niesamowity dzień…

To był niesamowity dzień! Dzień, w którym o mało nie spłonął mój dom. Gdybym na moment nie wróciła do domu, czego nie miałam w planach, bo miałam wrócić dopiero wieczorem, nie miałabym do czego wracać. Nie, nie ma dużych szkód. Spłonął stół i krzesło, ale nie zajęło się nic więcej. Ściany i sufit są mocno [...]

Im więcej Ciebie we mnie, tym więcej Ojciec doznaje przez to chwały!

Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. (J 15, 7-8; 11) Panie, jakże dziękuję Ci [...]

Ty wciąż za każdym razem powtarzasz: „Nie bój się! Ja będę z Tobą!”

Heli odpowiedział: «Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zaniosłaś». (1 Sm, 1, 17) Na początku stycznia, w codziennych czytaniach, czytamy historię Samuela. Jego mama - Anna, żona Elkana, była bezpłodna. Jak pewnie większość kobiet w tej sytuacji, zanosiła do Boga prośby i błagania, by mogła mieć dzieci. Jak odpowiedział [...]

Muszę zostawić wszystko i iść za Tobą!

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi [...]

Objawienie…

Panie! Jakże w tym roku dotknęło mnie Twoje święto Objawienia Pańskiego. Iz 60, 1 - Powstań! Świeć Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Twoje Objawienie, Twoje narodzenie... 6 stycznia, już od rana wiedziałam, że to będzie szczególny dzień namaszczony Twoją obecnością. Już podczas porannej modlitwy, gdy przeczytałam czytania dnia dotarło do [...]