Litania za wstawiennictwem świętych i błogosławionych kobiet

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami! Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami! Św. Maryjo módl się za nami, abyśmy potrafiły powiedzieć Bogu “tak” i [...]

Reklamy

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Tak właśnie zaczęła się nasza życiowa przygoda z chrześcijaństwem. Te właśnie słowa wypowiedziano nad Tobą i nade mną, byśmy się stali dziećmi Bożymi przez dar chrztu świętego. Odtąd często dane nam było słyszeć te słowa przy różnych okazjach, codziennych i odświętnych, aż sami zaczęliśmy wypowiadać: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, przed modlitwą, [...]

„Niczego nie musisz udowadniać” | Recenzja książki

Książka, o której dziś chcę napisać, spadła mi z nieba. No ok, nie do końca, miałam okazję ją przeczytać dzięki uprzejmości Wydawnictwa WAM, ale umówmy się, nie ma przypadków. Mam na myśli książkę Nie musisz niczego udowadniać autorstwa Jennie Allen. Tytuł mówi wiele, prawda? Myślę, że te słowa odbiją się głośnym echem w wielu sercach, [...]

Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu!

On liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu. Pan nasz jest wielki i zasobny w siły, mądrość Jego jest niewypowiedziana. Pan dźwiga pokornych, a poniża występnych aż do ziemi. Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu, grajcie Bogu naszemu na harfie. (Psalm 147, 4-7) On liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu. Pan nasz jest wielki [...]

On leczy złamanych na duchu…

Alleluja! Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną.  Pan buduje Jeruzalem,  gromadzi rozproszonych z Izraela;  On leczy złamanych na duchu  i przewiązuje ich rany... (Psalm 147, 1-3) Alleluja! Wychwalamy Cię Jahwe! Wychwalamy Cię głośno, z całych sił, wychwalamy Cię , bo jesteś tego godzien! Wychwalamy Cię cały dzień i całą noc! Wychwalamy Cię tak, jak potrafimy najlepiej! Całą [...]

Godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę!

Zanim przyjdzie nowa ziemia i nowe niebiosa, Bóg stwarza nowe teraz, nowe dzisiaj. Zawsze wtedy, gdy do Niego wracamy, On odnawia całą naszą rzeczywistość. Nie tylko naszą duszę i serce, ale także wszystko to, co naokoło nas. Naszą codzienność i jej wszystkie okoliczności. Nasze relacje z innymi. Nasz stosunek do siebie samego. Oto Ja stwarzam nowe [...]