Litania za wstawiennictwem świętych i błogosławionych kobiet

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami! Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami! Św. Maryjo módl się za nami, abyśmy potrafiły powiedzieć Bogu “tak” i [...]

Reklamy

Do jej serca… Stajesz się tym, co jesz!

Umiłowana! Co niedzielę przystępujesz do Eucharystii, w której daję ci Siebie pod postacią Chleba i Wina. I dziś także możesz znaleźć się w tłumie osób oburzonych tajemnicą EucharystiI, niewierzących w Moją eucharystyczną Obecność. Czasami dostrzegasz u innych tę niewiarę, czasami wchodzisz w polemikę z tymi, którzy próbują negować autentyczność cudu, jaki każdego dnia ma miejsce [...]

Pragnę być wniebowzięta!

Szczególnie dzisiaj, 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, pragnę być wniebowzięta!  Wniebowzięta, że mam zaszczyt i przywilej Cię znać, Panie! I że mogę poznawać Cię każdego dnia coraz bardziej. Że zostawiłeś mi swą Mamę, by Ona też uczyła mnie poznawać Cię coraz bardziej... Po prostu historią narodzin, życia i wniebowzięcia swojej Mamy, pokazujesz [...]

Psałterz Różany: Psalm 8

W bezksiężycową noc wychodzę do ogrodu. Jest po północy, niebo jest bezchmurne, gęsto usiane gwiazdami. Patrzę na niebo, dzieło rąk Twoich, księżyc i gwiazdy, które stworzyłeś. (Ps 8, 4) Gwiazdy świecą dziś bardzo intensywnie z dala od łuny miejskich świateł. Rozpoznaję niektóre konkstelacje, przypominam sobie historie, jakie o nich ułozono - owoc ludzkiej wyobraźni i [...]

Moc w słabości

Uczę się przyjmować moją słabość. Nie jako przekleństwo. Nie jako powód do opłakania. Uczę się akceptować moje ograniczenia i nie postrzegać ich jako porażki. Uczę się widzieć w nich okazję do spotkania z Bogiem. Pan mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, [...]