Litania za wstawiennictwem świętych i błogosławionych kobiet

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami! Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami! Św. Maryjo módl się za nami, abyśmy potrafiły powiedzieć Bogu “tak” i [...]

Reklamy

Miłość moja nie odstąpi od ciebie!

Tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie, ani cię gromić nie będę. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. (Iz 54, 9b-10)   Panie, dziękuję Ci za Twoje Słowo dla mnie. [...]

Effatha

A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. (Mk 7, 34-35) Panie, Twoje Słowo pokazuje, że Ty patrzyłeś w Niebo, bo właśnie tam szukałeś spojrzenia Twojego Ojca. Dziękuję, że uczysz mnie patrzeć w Niebo. Patrzeć w [...]

Wymarzona przez Boga

Dzisiejsze pierwsze przywołuje historię stworzenia kobiety. Na pewno dobrze znasz ten opis z Księgi Rodzaju, ale mimo to przeczytaj ten fragment jeszcze raz. Dawno dawno temu, gdy czytałam opis stworzenia Adama i Ewy przedstawiony w Księdze Rodzaju, wydawało mi się, że stworzenie kobiety było jakby korekcją pierwotnego planu Boga na człowieka. Powstał Adam, ale Bóg doszedł [...]

Ty rozświetlasz nasze ciemności! (Uwielbienie na Pustyni)

Jeśli jeszcze nie czytałaś, przeczytaj: Mdr 2, 12.17-20; Jk 3,16–4,3; Mk 9, 30-37 Pan Jezus chodził i nauczał, uzdrawiał i wskrzeszał, przebaczał grzechy i dawał nowe życie, i wielu ludzi Go słuchało, wielu Go szukało, wielu za Nim podążało. Przecież po to właśnie przyszedł, aby ludzi pociągnąć… Lecz komuś się to bardzo nie podobało, komuś [...]

Dziękuję Ci, że jesteś niezmienny!

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany, ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które [...]